• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама состоялся прекрасный концерт в рамках  музыкального фестиваля .

15-го апреля в Международном центре мугама прошел концерт проводимого Средней специализированной музыкальной школой им.Бюльбюля фестиваля “Şərqlə-Qərbin körpüsündə” (“На мосту между Востоком и Западом”) в рамках проекта ”OSEP 2019”.
Выступивший перед концертом директор Средней специализированной музыкальной школы им.Бюльбюля, народный артист  Теймур Гейчаев вкратце рассказал о программе  фестиваля  и проводимых в его рамках мероприятиях. Он также выразил благодарность  Международному  центру мугама за поддержку и содействие в проведении мероприятий.
На концерте в исполнении учащихся школы им.Бюльбюля прозвучали произведения Д.Скарлатти, А.Корелли, И.С.Баха, Ф.Купера, Д.Самартини. 

Напоминаем, что проходящий в рамках проекта «OSEP 2019» фестиваль «Şərqlə-Qərbin körpüsündə” продолжится до17-го апреля с.г.

15.04.2019