• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама прошел замечательный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.

 
Мероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио и Центра мугама , осуществляемого при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.
 
На концерте выступили народные артисты  – Гюльяз Мамедова с песней“Ana məhəbbəti”, Назпери Досталиева с песней “Anacan”, - “Ana”,  заслуженные артисты – Гюлюстан Алиева с песней “Anam yadıma düşdü”, Беимханум Велиева - “Mehribanım”, Арзу Алиева - “Azərbaycan qızıyam”,   солисты Азербайджанского телевидения и радио – Кямиля Набиева с песней “Ana”, Забита Алиева - “Ana”, Садаф Будагова - “Ana” и Айшан Мехтиева с песней “Ananın səsi”.
 
Концерт завершился песней “Anacan“ в совместном исполнении Гюльяз Мамедовой, Назпери Досталиевой  и Гюльянаг Мамедовой.
 
Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.  
 
Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.
 
Зрители остались в восторге от концерта, сопроводив его бурными аплодисментами.
 

Следует отметить, что в Международном центре мугама  продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.