• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама прошел прекрасный вечер фортепианной музыки.

 
19-го февраля в Международном центре мугама прошел замечательный концерт фортепианной музыки с участием магистрантов фортепианного факультета Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли.
 
В концерте прозвучали известные произведения Роберта Шумана, Ференца Листа, Арифа Меликова, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, П.И.Чайковского в исполнении выпускников музыкальной академии Гусейнли Лалы, Абдуллазаде Аббаса, Шахбазлы Aйсель, Алиева Амируллы, Мехтизаде Гюльшан, Ализаде Фуада, Джафаровой Айдан и Тагизаде Махира.
 
Все выступления талантливой молодежи были отмечены зрительскими аплодисментами.
 

Следует отметить, что в Международном центре мугама  продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты  по пропаганде  и демонстрации лучших образцов мугама, национальной классической, этнической  и джазовой музыки.

19.02.2019