• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама с успехом прошёл концерт, посвященный творчеству известного композитора Тельмана Гаджиева .

 
 В Международном центре мугама прошёл замечательный концерт, посвященный творчеству известного композитора Тельмана Гаджиева.
Мероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио и Центра мугама , осуществляемого при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.
На концерте c песнями композитора выступили народные артисты  – Тейюб Асланов с песней “Абшерон”, Гюльянаг Мамедова с песней “Mənim arzularım”, Гюльяз Мамедова - “Dağlar qızı”, заслуженные артисты – Рашад Ильясов - “Xalidə”, Гюлюстан Алиева - “Küsmüşəm”, Беимханум Велиева - “Könlümün yadigarı, Закир Алиев - “Məzəli mahnı”, солисты Азербайджанского телевидения и радио – Сархан Буньятзаде -“Gözləyən var məni”, Садаф Будагова - “Nəyi gözləyirsən”.
Концерт завершился песней “Lalələr” в совместном исполнении Тейюба Асланова, Закира Алиева и Сархана Буньятзаде.
Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.  
 Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.
Зрители остались в восторге от концерта, сопроводив его бурными аплодисментами.

Следует отметить, что в Международном центре мугама  продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.