• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама с успехом продолжается замечательный проект “Yaradanlar və yaşadanlar”.


В Международном центре мугама прошёл замечательный концерт, посвященный творчеству известного поэта-публициста Зейнала Джаббарзаде.
Мероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио, и Центра мугама, осуществляемого при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.
На концерте c песнями на слова  известного поэта выступили народные артисты  – Тейюб Асланов с песней “Gözləməsin neyləsin” из к/ф “Жизнь испытывает нас”, Гюльянаг Мамедова с песней “Tez gəl”, Заур Рзаев - “Alagöz”, Самир Джафаров - “İlk Bahar”, Гюльяз Мамедова - “Yox-yox”,  заслуженные артисты – Алмаз Оруджева  с песней “Arzular” из к/ф “Встреча”, Арзу Алиева с песней Теймура из к/ф  “Непокорённый батальон”, солисты Азербайджанского телевидения и радио  – Ровшан Азиз с песней “Bizim Lənkəran”, Эльгиз Алиев - “Neynim” и певица Вюсаля Аскерова с песней “Nə olar”. 
Концерт завершился прекрасным попурри на тему песен из кинофильмов “Мачеха” и “Можно ли его простить?” в совместном исполнении Гюльяз Мамедовой,  Гюльянаг Мамедовой и Арзу Алиевой.
Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.  
Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.
Зрители остались в восторге от концерта, сопроводив его бурными аплодисментами.
Следует отметить, что в Международном центре мугама  продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.