• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама состоялся прекрасный концерт, посвященный памяти народной артистки Тукезбан Исмаиловой.

 
 25-го декабря в Международном центре мугама состоялся прекрасный концерт, посвященный памяти выдающейся азербайджанской певицы Тукезбан Исмаиловой.
Мероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио, и Центра мугама, осуществляемого при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.
На концерте c песнями из репертуара народной певицы выступили народный артист Теймур Мустафаев с песней "Maralım", заслуженные артисты Арзу Алиева -«Yolunu gözləyirəm», Рашад Ильясов - "Yar incidi”, Джаваншир Маммедов -«Ceyranım gəl», Гюлюстан Алиева-«Ey Pəri»,Фируза Ибадова-«Gəl gözəlim», солисты Азербайджанского телевидения и радио Гюнай Имамвердиева - «Bülbüllər oxuyur», Равана Амирасланлы -«Qaragöz», а также ханенде Ариз Гусейнов с песней «Buludlar».
Концерт завершился прекрасной  песней «Leylam» в исполнении Арзу Алиевой, Раваны Амирасланлы и Ариза Гусейнова.
Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.  
 Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.
Зрители остались в восторге от концерта, сопроводив его бурными аплодисментами.

В целях содействия всестороннему развитию мугама и национальной музыки в Международном центре мугама осуществляются интересные творческие проекты и постоянно совершенствуется уровень проводимых мероприятий.