• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном центре мугама тепло отметили творчество известного композитора Эмина Сабитоглы.

 
1-го ноября в Международном Центре Мугама состоялся прекрасный концерт, посвященный 81-летию народного артиста, известного композитора, автора многих полюбившихся мелодий азербайджанского кино, в рамках программы “ASAN Könüllülər” под названием “Mədəniyyət carçısı” и при содействии Международного центра мугама.
В начале мероприятия был исполнен гимн Азербайджана.
Выступившая затем председатель “ASAN Könüllülər” Сабина Джаббарова отметила, что данная программа нацелена на выявление талантливой молодежи в организации, в связи с чем предусмотрено проведение обучения, ряда мероприятий и концертов. Она пожелала  талантливой молодежи “ASAN Könüllülər” успехов в дальнейшей деятельности.
Затем состоялся концерт молодых дарований из “ASAN Könüllülər”, в исполнении которых прозвучали песни Эмина Сабитоглы. 
В завершение вечера участникам концерта были вручены дипломы.
01.11.2018