• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама прошел вечер памяти композитора Тахира Акпера.

22-го октября  в Международном Центре Мугама cостоялся  вечер, посвященный творчеству заслуженного деятеля искусств, композитора Тахира Акпера в рамках совместного проекта Канала «Mədəniyyət” Азербайджанского Телевидения и Международного Центра Мугама.
Вечер открыла доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы, рассказавшая о жизни и творчестве композитора, его заслугах и вкладе в музыкальную культуру и композиторское искусство.
Затем зрителям была представлена концертная программа из произведений композитора. С песнями композитора выступили заслуженные артисты Гюлюстан Алиева с песней “Əzizim”,Алмаз Оруджева с песней“Nəğmələrim”,  исполнители Сархан Буньятзаде -“Gülüb getdi”, Айтан Магеррамова -“Heyfim gəldi”, Ниджат Джафарзаде-“Eşit inanma”, Алмаханым Ахмедли- “Gərəksən mənə”, Агиль Рзаев -“Nə söyləyim nə yazım”, Гюнай Имамвердиева-“Elimə gərəksiz yaşayammaram”, Сяма Султанова-“Heç küsməyin yeridirmi”, Мяфтун Мамедли- “O gələn sənsən”, Кёнуль Мамедли- “Bir gün səni görməyəndə”, Пярвиз Гасымов-“Qərarsız mən oldum”, Равана Амираслснова- “Dərdin alım”, Садагат Улдуз-“Nə istəyirsən”, Эльгиз Алиев-“Olan olar”, Сабина Арабли и Ариз Гусейнов- “Amin”.  
Аккомпанировал выступающим ансамбль народных инструментов “Xatirə” имени А.Дадашева Азербайджанского Телевидения и Радио под управлением народного артиста Адиля Багирова.
22.10.2018