• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər
В Международном Центре Мугама прошел вечер поэзии тюркского мира.
16-го октября  в Международном Центре Мугама прошло мероприятие под названием «Вечер поэзии тюркского мира», при содействии Мугамного Центра.
В начале мероприятия был исполнен гимн Азербайджана.
Со вступительным словом выступил руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана, поэт Хаял Рза, рассказавший о значении мероприятия и развитии поэзии тюркского мира.
Затем, участвующие в мероприятии турецкие и азербайджанские поэты –Ахмед Гашамоглу, Намик Мяна, Рюйа Токгёз, Филиз Топчу, Лейла Шахин, Сиддик Демир, Ясмин Коркут, Ахмет Челик и другие продекламировали зрителям свои стихи.
В музыкальной части вечера выступили - солист Государственного Академического Театра Оперы и Балета Муталлим Дамиров, Нурлан Джабизаде (тар) и Фарид Бабаев (кяманча), исполнившие отрывки из азербайджанских мугамов.
В завершение вечера ведущий - руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана, поэт Хаял Рза выразил глубокую признательность Министерству Культуры Азербайджанской Республики, Международному Центру Мугама и Союзу писателей Азербайджана за содействие в организации данного мероприятия.
16.10.2018