• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама cостоялся замечательный концерт в рамках фестиваля «Азербайджанские народные песни».

9 октября в Международном Центре Мугама cостоялся  концерт в рамках  фестиваля «Азербайджанские народные песни», проводимого  каналом «Mədəniyyət» Азербайджанского Телевидения и Радио при содействии Международного Центра Мугама.
 На концерте выступили: заслуженная артистка Нурия Ахмедова, заслуженный работник культуры Солмаз Косаева,  Сабина Арабли, Абгюль Мирзалиев, Алмаханым Ахмедли,  Равана Амирасланлы, солисты – Ульвия Садагат, Ашур Адыгезалов, Сархан Буньятзаде, Кёнуль Мамедова, Мефтун Мамедов, Нисбет Садраев, Сема Султанова, Эльгиз Алиев, Садагат Улдуз, Ариз Гусейнов, Малик Гасанов, Зумруд Мамедова, Агиль Рзаев.
Аккомпанировали исполнителям - ансамбль народных инструментов “Xatirə” имени А.Дадашева, под управлением народного артиста Адиля Багирова и фольклорный ансамбль “Dədə Qorqud”, под управлением заслуженной артистки Нурии Ахмедовой.

Следующий концерт фестиваля состоится в Международном Центре Мугама 10 октября в 19:00 часов.   Вход свободный.

09.10.2018