• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама продолжается грандиозный проект «Вечера дастана».

28-го сентября в Международном Центре Мугама в рамках проекта «Вечера дастана» представлен дастан «Аслан шах и Ибрагим».
Проект осуществляется по инициативе Международного Центра Мугама при организационной поддержке Международного Центра Мугама и Института Фольклора  Национальной Академии Наук Азербайджана 
На вечере зрителям был представлен семейно-бытовой дастан «Аслан шах и Ибрагим» в исполнении устад-ашуга Ашрафа Гарибоглу -  последнего ученика ашуг Кямандара.
 Следует отметить, что данным крупномасштабным проектом  «Вечера дастана» Международный Центр Мугама ещё более расширяет свою деятельность, обращаясь к народной поэзии. Ашугское творчество, будучи одним из важнейших направлений устного народного творчества, соединяет в себе ашугскую музыку с  поэзией.

 Информационную поддержку проекта осуществляют: AZƏRTAC, Канал “Mədəniyyət” Азербайджанского Телевидения и Радио, Trend.az, Day.аz, Milli.аz.

28.09.2018