• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Gələcəkdə keçirilən tədbirlər

Biletler Şəhərimizin kassalarında

Asan xidmət mərkəzlərində və