• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Gələcəkdə keçirilən tədbirlər

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yeni möhtəşəm "Muğam Axşamları" layihəsi davam edir. Layihə çərçivəsində növbəti konsertdə "Çahargah" muğamı səslənəcək

16 may Rast

23 may Şur

6 iyun Segah

13 iyun Çahargah

20 iyun Bayatı Şiraz

27 iyun Şüştər

30 iyun Hümayun