• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Muzeyimiz

Güclü zil səsə, gözəl zəngulələrə malik xanəndə idi. Xalq mahnılarının və muğamların məşhur ifaçısı olmuşdur. 1928 – 1930 -cu illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışdır. 1930 – 1963-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Ü.Hacıbəylinin muğam operalarında Məcnun (“Leyli və Məcnun”), Kərəm (“Əsli və Kərəm”) rollarını böyük ustalıqla yaratmışdır.