• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Muzeyimiz

Azərbaycan səhnəsində çıxış edən ilk qadın müğənnilərdən biridir. Güclü və zəngin tembrli soprano səsə malik idi. 1928 – 1932-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının muğam şöbəsini bitirmiş, Cabbar Qaryağdıoğlundan və Seyid Şuşinskidən dərs almışdır. Muğam və xalq mahnılarının ifaçısı kimi geniş şöhrət qazanmışdır. 1927 – 1952-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuş, bu teatrın səhnəsində Ərəbzəngi (M.Maqomayev – “Şah İsmayil”), Şahsənəm (Z.Hacıbəyov – “Aşıq Qərib”), Telli (Ü.Hacıbəyli – “Arşın mal alan”) kimi yaddaqalan obrazlar yaratmışdır.