• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Video
 
BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİ

INTERNATIONAL MUGHAM CENTER

Опубликовано Beynelxalq Mugam Merkezi / International Mugham Centre 15 января 2016 г.